Rozprávky

Drobčekovia

Drobčekovia je séria pre najmenších televíznych divákov a s nimi. Spolu s animovanou postavičkou Fantusa ukazuje séria radosť a energiu, ktorá sa nachádza v interakcii s ostatnými deťmi a pri objavovaní okolia. Drobčekovia sú vyrobení so špeciálne skomponovanou hudbou a upravenými vizuálnymi efektmi, ktoré zohľadňujú vnímanie a potreby ročného dieťaťa. Séria zároveň podnieti u tých najmenších schopnosť uvažovať, rozvíjať jazyk a inšpirovať k hravej interakcii s rovesníkmi.