Rozprávky

Iesodo

Iesodo žije so svojimi operenými priateľmi v nádhernom prostredí na brehu jazera.

Všetci pochádzajú z veľmi odlišného prostredia a počas dospievania mali veľmi odlišné skúsenosti. To im však nezabráni v tom, aby sa stali priateľmi na celý život. Napriek všetkým rozdielom v ich životoch je jedna vec, ktorá ich všetkých spája. Všetci sa stretli s Iesodom a všetci sa tým navždy zmenili. Séria je zameraná na šírenie posolstva viery, nádeje a lásky.