Rozprávky

Zvedavkovci

Malé deti milujú tieto šibalské postavičky!

Veľký Hú, Tudulú, Čikity, Čik a Pikabú sú vždy zvedaví a užívajú dobrodružstvo na svojej veľkej červenej lodi. Cestujú do skutočného sveta a pomocou svojich priateľov získavajú nové vedomosti a zažívajú vzrušujúce dobrodružstvá. Epizódy povzbudzujú deti k tomu, aby o sebe premýšľali, získali dôveru a v každom príbehu rozvíjali svoj úžasný pocit zvedavosti.